גישור בתכנון ובניה


המערכת המשפטית והבירוקרטית המסדירה את ההליכים הסטטוטוריים הקבועים בחוק התכנון והבניה מורכבת וסבוכה. החוק קובע מסגרות נוקשות המאפשרות מעורבותם של מי שחייהם עתידים להיות מושפעים מההליכים התכנוניים (תושבים, בעלי קרקעות, יזמים ובעלי עניין אחרים) אך ורק במסגרת הליכים פורמליים הקבועים בחוק (התנגדויות), ובלוח זמנים קשיח.
במקרים רבים ניתן לראות ניגודי עניינים ועימותים בין שכנים, בין תושבים לרשות המקומית, בין תושבים ליזמים, בין יזמים ורשויות ועוד.
מי שמושפעים מהליכי התכנון (מאישור תכנית חדשה, הוצאת היתר בניה במגרש סמוך, בקשה לשימוש חורג של שכן ועוד) מגלים זאת בשלב מאוחר של התכנון, כשהם ניצבים בפני תכנון מגובש ומתקדם.
בשלב מאוחר זה, כל שנותר בידם הוא להתנגד לאותו הליך תכנוני מגובש, במסגרות הנוקשות שהחוק מאפשר להם, ולתת למוסדות התכנון והמשפט (הועדה המקומית והמחוזית, ועדת ערר, בית המשפט) להכריע בסכסוך התכנוני.
הבאת העימות התכנוני בפני מוסדות התכנון ובתי המשפט מחייבת הערכות והסתייעות בגורמים מקצועיים שונים (עורכי דין, שמאים, יועצים שונים), המכירים את החוקים ואת אופן פעולתן של המערכות השונות. הליך ההכרעה הפורמלי כרוך לרוב בהוצאה כספית ניכרת ונמשך זמן רב.
ההכרעה בעימות התכנוני נעשית ע"י גורם החיצוני לסכסוך, כשלצדדים אין כל השפעה על ההחלטה בעניינם.
שיטת הכרעה זו מביאה במקרים רבים לחוסר שביעות רצון של צד אחד, ולעיתים הצדדים כולם, הן מההליך והן מההחלטה שהתקבלה.

 

מהו גישור בתכנון ובניה וכיצד הוא מסייע לכם?

​​
הגישור הינו תהליך שבו מגשר מסייע לצדדים להגיע לפתרון מוסכם בדרך של הידברות ומו"מ. כאן, ההכרעה נשארת בידי הצדדים המעורבים ואינה נתונה לגורם חיצוני.
הצדדים, המכירים את המארג המורכב של האינטרסים המגולמים בסכסוך טוב יותר מכל גורם חיצוני, מגיעים לפתרון מוסכם הנותן מענה מיטבי ומירבי לאינטרסים אלה, המבטיח המשך יחסים תקינים בין הצדדים.
ההליך הגישורי מהיר והעלויות הכרוכות בו ידועות וקבועות מראש.

 

גישור בין שכנים בבקשות להקלות בהיתרי בניה:

במקרים רבים התנגדות לבניה של שכן יכולה להביא לעצירת הבניה, להוצאות רבות, לעוגמת נפש ולתסכול מתמשך. התנגדות זו מגלמת לא אחת סכסוך שכנים מתמשך. הגישור מעניק פתרון מעשי וכולל, מסיים את המחלוקת מחוץ לכותלי בתי המשפט, ומבטיח המשך קיומם שליחסי שכנות טובה.

 

גישור בהתנגדויות לבקשות לשימושים חורגים:

התנגדויות לבקשות לשימושים חורגים מוגשות לא אחת ע"י שכנים המודאגים מהמטרד הפוטנציאלי שהשימוש החדש עלול ליצור. בהליך גישור נכון ניתן להגיע הסכמות אשר יאפשרו את קיום השימוש המבוקש, תוך התחשבות בצרכי הסביבה, בדרך פשוטה ומהירה.

 

גישור בהתנגדויות לתוכניות בנין ערים:

תכניות בנין ערים בדרך כלל משנות יעודים וזכויות. לשינויים אלה  השלכות על הסביבה הקרובה והרחוקה כאחד. בהליך של גישור ובניית הסכמות המגשר יוצר התאמה בין כל בעלי העניין ומביא פתרון מקובל הנותן מענה לאינטרסים החשובים של כלל הצדדים. פתרון זה עמיד וחזק הרבה יותר מהכרעות ועדת תכנון או בהמ"ש, עליהן מוגשים ערעורים, הגורמים להמשכות ההליכים שנים רבות.

 

גישור בעררים על החלטות בעניין הקלות ושימושים חורגים המובאים בפני ועדת הערר: ​

בהבאת הסכסוך להכרעת ועדת הערר הצדדים מונעים מעצמם את יכולת ההשפעה על ההליך. הגישור מחזיר את ההחלטות לידי הצדדים הנוגעים בדבר. החלטה מוסכמת ורצויה לצדדים כולם תביא לסיום ההליך ואי המשכתו בבית המשפט.

המשרד, בניהולה של עורכת הדין ציפי מרגלית, מספק הליכי גישור בתכנון ובניה.
פתרון הסכסוך התכנוני בדרך של גישור תביא לגיבושו של הסכם בר קיימא לשביעות רצונם של כלל הצדדים המעורבים. ההליך הגישורי יחסוך לכם זמן יקר, ויביא לפתרון רצוי ומהיר של הסכסוך.
 

ליצירת קשר