תכנון ובניה

התנגדות לתכנית


יזמים וועדות תכנון עורכים ומקדמים תכניות אשר לעיתים עלולות לפגוע בחלק מהתושבים, לרב במי שנכסיהם מצויים בסמוך אליהן.

חוק התכנון והבניה מחייב את מוסד התכנון להפקיד את התכנית לעיון הציבור ולאפשר למי שרואה עצמו נפגע מאישורה להתנגד לה, ובכך להשפיע על ההליך התכנוני ולצמצם את הפגיעה מהתכנית.
ההתנגדות צריכה להיות מוגשת בכתב, כשהיא מנומקת ומלווה בתצהיר המאומת בפני עורך דין.

את ההתנגדות יש להגיש למוסד התכנון אשר הפקיד את התכנית (הועדה המקומית או הועדה המחוזית) בתקופת ההפקדה. 

תקופת ההפקדה הינה פרק זמן מוגבל (60 ימים מיום פרסום התכנית), ולפיכך, על מי שמבקש להתנגד לתכנית לפעול במהירות וביעילות על מנת שלא להחמיץ את פרק הזמן בו מאפשר החוק להתנגד ולהשפיע.

משרדה של עורכת הדין ציפי מרגלית ילווה אתכם בהליך ההתנגדות לתכנית, תוך איתור והעלאת הטענות התכנוניות והמשפטיות אשר יציגו באופן המיטיבי את עמדתכם ויביאו לקבלת טענותיכם, כל זאת, בשיתוף פעולה עם היועצים המקצועיים המתאימים.


ליצירת קשר