תכנון ובניה

עתירות מנהליות - ליווי וייצוג משפטי בעתירות מנהליות

עתירה מנהלית 
על החלטותיהם של הרשויות השונות ושל הגופים והמוסדות הממשלתיים ניתן לעתור בפני בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים.

העניינים שבהם מוגשת עתירה מנהלית בנושאים של תכנון ובניה הם רבים ומגוונים: ניתן לעתור על החלטה של ועדת הערר לדחות ערר לו היה העותר צד, על החלטת הועדה המחוזית בעניין התנגדות העותר לתכנית שבסמכותה, על החלטת ועדה מחוזית לדחות תכנית שהוגשה לאישורה, ועוד.
את העתירה המנהלית יש להגיש ללא שיהוי, ולא יאוחר מ-45 יום "מיום שההחלטה פורסמה כדין, או מיום שהעותר קיבל הודעה עליה או מיום שנודע לעותר עליה, לפי המוקדם".
מכאן, שמימד הזמן חשוב מאוד בהקשר של עתירה מנהלית, והשתהות עלולה להכשיל ולמנוע מהעותר למצות את ההליכים העומדים בפניו. עורכת הדין ציפי מרגלית תייצג אתכם בעתירה מנהלית בפני בית המשפט המחוזי, ות
סייע לכם למצות באופן המירבי והמיטבי את זכויותיכם.