פיצוי "השכן הסובל" בגין בניה ושימוש חורג ללא היתר

קיומו של שימוש אשר אינו תואם את השימושים המותרים, הנעשה בלא שהתקבל לכך היתר מהרשות המקומית, או בניה המבוצעת בלא היתר, גורמים לא אחת לאי נוחות רבה לשכנים הסמוכים, שלא לומר למטרד של ממש.

תביעה לבית המשפט כנגד השכן המטריד עשויה לזכות את "השכן הסובל" בפיצויים כספיים בגין אי הנוחות הנגרמת לו כתוצאה מהבניה או השימוש הלא חוקיים, ומההפרעה לשימוש הסביר בביתו, לרבות אי נוחות הנגרמת ממטרדי רעש ותנועה, מהפגיעה אסטטית בחזות הבניין, הפגיעה בפרטיות, באווירת המקום ועוד. זאת, נוסף על סמכותו של בית המשפט להורות על הריסת הבניה הבלתי חוקית והפסקת השימוש ללא היתר.

פקודת הנזיקין קובעת כי מי שאינו מקיים חובה המוטלת לפי חוק אשר נועד "לטובתו או להגנתו של אדם אחר וההפרה גרמה לאותו אדם נזק.." מפר בכך חובה חקוקה. לפי ההלכה, הפרת הוראות חוק התכנון והבניה המחייבות היתר לצורך בניה או לצורך שימוש חורג, אשר נועדו להגן בין השאר על שכנים במקרקעין סמוכים, מהווה הפרת חובה חקוקה.
כאשר מתבצעת בניה ללא היתר, או נעשה שימוש שאינו תואם את השימושים המותרים בלא שהתקבל היתר לשימוש חורג, מופרת בכך חובה חקוקה. במקרים אלו, די בהוכחת גרימת אי-נוחות ועוגמת נפש כתוצאה מהבניה או מהשימוש האמורים, אף אם אין הדבר מגיע כדי מטרד של ממש, כדי לזכות את "השכן הסובל" בפיצוי.

במקרים שונים פסקו בתי המשפט פיצויים לשכנים אשר נגרמה להם אי נוחות מפעילות שנעשתה בסמוך לבתיהם בניגוד לשימוש המותר במקום.

שכנו של פלוני בישוב כרכום שבגליל החליט להפוך את ביתו ל"וילת אירוח" לאורחים מזדמנים, שימוש אשר אינו תואם את היתר הבניה אשר ניתן לבית המגורים. בית המשפט קבע כי אופן השימוש בוילה, הכוללת פעילות כמעט בכל ימות השנה ובפרט בקיץ, בחגים ובסופי שבוע, מהווה פגיעה בקניינו של השכן התובע, ומהווה מטרד המונע ממנו ומבני ביתו שימוש סביר והנאה מביתם. נקבע כי מיקומה של הוילה בסמוך לבית התובע פוגעת בפרטיותו, בשלוותו ובנוחותם של בני משפחתו, ואף פוגעת באווירה המאפיינת את האזור הכפרי בו ממוקם הבית.
בית המשפט הורה לסגור את העסק של הפעלת יחידות ארוח וקבע כי יש לפצות בסכום של 20,000₪ את "השכן הסובל" בגין הנזק אשר נגרם לו כתוצאה מהפעלת העסק אשר הופעל שלא כדין ובאופן לא חוקי. (תא (טב') 4132-12-13 שחר גביש נ' איתי חיון, ניתן ביום 7.4.14).

סכסוך של שכנים בבית משותף נסוב על בניה על הגג המשותף ללא היתר בניה של יחידה טרומית, עם גג משופע הבולט בחלקו מהקו החיצוני של הבניין. בית המשפט קיבל את טענת התובע כי נגרם לו נזק הכרוך בכיעור שגורמת הבניה לבית המשותף היות ובוצעה מחומר חריג שאינו כולל ציפוי מאבן ובגג משופע, קבע כי הבנייה כפי שבוצעה פוגעת בחזות הבניין ופסק לתובע פיצויים בסכום של 10,000 ₪ בשל פגיעה זו. (תא (י-ם) 8845-04-10 צבי סובל נ' גילה אהרונסון, ניתן ביום 5.1.14).

בגין הפרעה לשימוש הרגיל והסביר בבית מגוריהם, ובשל אי נוחות אשר נגרמו לשכנים כתוצאה מהפעלתו משך מספר שנים של עסק הכולל משחקיה לילדים ופינת ליטוף במושב, בלא שניתן היתר לשימוש חורג וללא רשיון עסק, זיכה בית המשפט את "השכן הסובל" בפיצוי בסך 60,000₪.

בתי המשפט פסקו פיצויים בסכומים של עשרות אלפי שקלים לשכנים אשר סבלו אי נוחות ועוגמת נפש ממטרדי רעש ותנועה כתוצאה מכך שבשכנותם הופעלו גני ילדים בבתי מגורים בלא שניתן להם היתר לשימוש חורג מאת הועדה המקומית, אף שבית המשפט קבע כי אי הנוחות לא עלתה כדי מטרד של ממש.

על "השכן הסובל" לדעת כי אין הכרח להותיר את הטיפול במטרדים הנגרמים מבנייה ומשימוש בלא היתר רק בידיה של הרשות המקומית. פנייה לבית המשפט בגין המטרד או אי הנוחות הנגרמים מהפעילות הלא חוקית עשויה להביא לצו להריסת הבנייה, או לסגירת המקום, ולקביעת פיצויים לשכנים להם נגרם מטרד מהבנייה והשימוש האמורים.