תכנון ובניה

רישוי בניה - ליווי וייצוג משפטי בקידום הליכי רישוי 

היתר בנייה הוא האישור שניתן על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימושים במקרקעין, בהתאם לחוק התכנון והבניה והתקנות אשר תוקנו מכוחו.

חוק התכנון והבניה מחייב קבלת היתר לבניית כל מבנה של קבע, או לשינוי בו. בניה ללא היתר, או שלא בהתאם להיתר, הינה עבירה פלילית. קבלת היתר בניה, האמצעי למימושן של זכויות הבניה והשימוש במקרקעין, הינו הליך ארוך ומורכב המחייב עמידה בחוק ובתקנות השונות, הליך בו מעורבות רשויות שונות וגורמים בירוקרטיים רבים.

עורכת הדין ציפי מרגלית תסייע לכם בקבלת היתרי בניה מורכבים, תלווה אתכם בקידום בקשתכם להיתר אצל רשויות התכנון (הועדה המקומית) ובהליכים בפני כלל הערכאות המשפטיות (ועדות ערר, בתי המשפט) למיצוי מירבי של זכויותיכם, ותוביל אתכם לקבלת היתר הממצה את זכויותיהם במקרקעין.


ליצירת קשר