תכנון ובניה


משרדה של עו"ד ציפי מרגלית הינו משרד בוטיק אשר התמחותו בתחום התכנון והבניה. המשרד הוקם במטרה לפרוס בפני לקוחותיו מענה משפטי כולל ומותאם אישית, ולהעניק סל של פתרונות משפטיים בכל תחומי התכנון והבניה.

 

קידום הליכי תכנון ורישוי

ליווי וייצוג משפטי של יזמים ובעלי נכסים בקידומן ואישורן של תכניות בניין עיר (תב"ע) לשינוי יעוד ולהשבחת המקרקעין, מול רשויות התכנון המוסמכות, תוך שיתוף פעולה מלא עם כלל הגורמים המקצועיים המעורבים בהליך התכנוני (אדריכלים, שמאים, ויועצים שונים) קרא עוד

ליווי וייצוג משפטי בהליכי רישוי: ליווי בהליכי הוצאת היתרי בניה מורכבים, הכוללים בקשות להקלות, עד למיצוי מלא של הפוטנציאל התיכנוני של הנכס, תוך ניווט מקצועי ומיומן בכלל התכניות החלות על הנכס ובמכלול התקנות הרלוונטיות קרא עוד


הקלות ושימושים חורגים

ליווי בעלי נכסים ויזמים בקבלת היתרים לשימושים חורגים אשר אינם תואמים את השימושים המותרים בנכס בהתאם לתכניות התקפות או להיתר הקיים, למיצוי הפוטנציאל הכלכלי של הנכס בהתאם למיקומו ולסביבתו, ולקבלת היתרים הכוללים הקלות מהתכניות החלות במקום קרא עוד

 

התנגדויות לתכניות

​​ייצוג חברות ופרטיים בהתנגדויות לתכניות הפוגעות בזכויות ובערך המקרקעין בפני הועדה המקומית, הועדה המחוזית, המועצה הארצית, ועדות הערר ובתי המשפט, במטרה לבטל את הפגיעה העתידית, ולשמור על זכויות בעלי הנכס ועל ערך הנכס קרא עוד

 

עררים ועתירות מנהליות

ייצוג בעררים בפני ועדות הערר המחוזיות על החלטות הועדה המקומית בבקשות להקלות ולשימושים חורגים, הן של מבקשי הבקשות והן של מי שהתנגדותם לאותן בקשות נדחתה על-ידי הועדה המקומית. וכן, ייצוג בעררים על החלטות הועדה המקומית בקשר עם תכנית שבסמכותה. 

קרא עוד:

ייצוג בעתירות מנהליות בפני בית המשפט המחוזי על החלטות של מוסדות התכנון (הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, ועדת הערר המחוזית) בקשר עם תכניות, התנגדויות לתכניות ובקשר להחלטותיהן של ועדות אלה בנוגע להיתרים, להקלות ולבקשות לשימושים חורגים.
המשרד מייצג את לקוחותיו בערעורים לבית המשפט העליון על החלטות בתי המשפט המחוזיים בעתירות אלה.
המשרד יוביל אתכם בהליכים המשפטיים המתאימים למיצוי זכויותיכם, לפתרון הקנייני והתכנוני המיטבי.

קרא עוד:

היטל השבחה

הפחתת הסכומים שנקבעו עבור היטלי השבחה בהליכים בפני שמאים מכריעים וועדת הערר המחוזית. עו"ד מרגלית עובדת בשתוף פעולה עם השמאים המובילים בתחום למציאת פתרונות משפטיים להפחתה מירבית של דרישות התשלום להיטל השבחה.

 

תביעות בגין ירידת ערך

ייצוג בעלי זכויות במקרקעין אשר נפגעו כתוצאה מאישור תכנית בתביעה כספית בגין ירידת ערך נגד הועדה המקומית (תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה)

 

תמ"א 38

בניה והתנגדות לבניה לפי תמ"א 38: ליווי דיירים ויזמים בהליכי רישוי ובניה בהתאם לתמ"א 38. המשרד פועל בשתוף פעולה מלא ואינטגרטיבי עם כלל הגורמים הפועלים במסגרת הפרוייקט עד לקבלת התוצאה המיטבית, תוך שקיפות מלאה כלפי הדיירים והיזם. כן מייצג המשרד את מי שזכויותיהם נפגעות כתוצאה מבקשות לבניה בהתאם לתמ"א 38 בהתנגדויות בפני הועדה המקומית, ועדת הערר ובית המשפט המחוזי.

קרא עוד:

 

גישור בהליכי תכנון ובניה

הובלת הצדדים בהליך גישורי לפתרון מוסכם המיטיב עם הצדדים כולם בסכסוכים בתחום התכנון והבניה, בהתנגדויות לתכניות, ולבקשות להקלות ולשימושים חורגים. קרא עוד:

 

הליכים פליליים לפי חוק התכנון והבניה

ייצוג בפני בתי המשפט בהליכים פליליים בעבירות על חוק התכנון והבניה.

 

כמי שניהלה הליכים עבור גופים ציבוריים וחברות גדולות, כיהנה בועדות תכנון והיתה יועצת משפטית של ועדות מקומיות, עוה"ד מרגלית מכירה היטב את המערכת התכנונית, את עבודת הוועדות בישראל ואת שיקוליהן בקבלת החלטותיהן, ותוביל אתכם לפתרון מיטבי ולמיצוי זכויותיכם.ליצירת קשר