תכנון ובניה

תמ"א 38

מטרתה של תמ"א 38 (תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה), אשר אושרה בשנת 2005, היא לאפשר חיזוקם של מבנים בפני רעידות אדמה תוך מתן תמריצים תכנוניים שונים אשר יאפשרו את מימון החיזוק.
המבנים הזכאים לתוספת זכויות בניה מכח התמ"א הם בניינים אשר קיבלו את היתר הבניה לבנייתם לפני ה-1 בינואר 1980.
התכנית חלה הן על מבני מגורים והן על מבנים המשמשים לשימושים אחרים, דוגמת מסחר, משרדים, דיור מוגן ועוד.
קבלת זכויות הבנייה לביצוע תוספות הבניה, וחיזוק הבניין הקיים, כפופה לאישור הועדה המקומית לתכנון ולבניה.
תמ"א 38 מאפשרת הן תוספות בניה לבניה הקיימת (תוספת אגף, תוספת 2 קומות ועוד), והן הריסת הבניין הקיים והקמתו מחדש לפי זכויות בניה מוגדות המתקבלות מכח התמ"א.

משרדה של עוה"ד ציפי מרגלית מתמחה בליווי דיירים ויזמים בהליכי הרישוי בהתאם לתמ"א 38, כן מתמחה המשרד בייצוג מי שסבורים כי הם עלולים להפגע מאישור בנייה לפי התמ"א בסמוך אליהם בהתנגדותם בפני הועדה המקומית, ועדת הערר ובית המשפט המחוזי.


ליצירת קשר