תכנון ובניה

התנגדויות ועררים לתכניות, הקלות ושימושים חורגים

ייצוג חברות ופרטיים בהתנגדויות לתכניות, לבקשות להקלות ולשימושים חורגים, בפני הועדה המקומית, הועדה המחוזית, המועצה הארצית, ועדות הערר ובתי המשפט.